חקיקה

אנימלס פועלת לקידום מדיניות המשפרת את ההגנה על בעלי-חיים. אנו מקדמים הצעות חוק ומהלכים פרלמנטריים, משתתפים בדיונים בכנסת, מספקים מידע ונתונים לחברי כנסת מימין ומשמאל, לשרים ולדרג המקצועי במשרדי הממשלה, ויוזמים מהלכים לצמצום הפגיעה בבעלי-חיים ולחיזוק האכיפה של החקיקה הקיימת.

אנו פועלים תוך שילוב בין עבודה פוליטית, מהלכים משפטיים וקמפיינים ציבוריים. בין ההישגים שלנו: הפסקת פיטום האווזים והברווזים, איסור כניסת קרקסים המנצלים חיות בר לישראל, איסור הצמאה והגבלת הבידוד של עגלי חלב, והגבלת הכליאה של חזירות בתאי ריסון.

בין היוזמות שאנו מובילים: איסור המשלוחים החיים של עגלים וטלאים מאוסטרליה ואירופה לפיטום ושחיטה בישראל; העברת סמכויות חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות ואיחודן תחת המשרד להגנת הסביבה; מאבק בתכנית לבניית כלובי-סוללה צפופים לתרנגולות במימון ציבורי, ואיסור על כליאת תרנגולות בכלובים מיושנים; קידום תקנות לחוק צער בעלי-חיים; ועוד.

הצטרפו לעשרות אלפים שכבר חתמו על העצומה ויחד נשים סוף למשלוחים החיים.