חקירות סמויות

תחקירני אנימלס נכנסים ללולים, לרפתות, למשחטות ובתי מטבחיים בשביל לתעד את מה שעובר על בעלי החיים בתעשייה. התחקירים שלנו מתפרסמים בפריים טיים של ערוצי הטלוויזיה בארץ, וחושפים את מה שהתעשיות מנסות להסתיר מאיתנו.