מאבקים למען בעלי חיים

דורשים ממשרד החקלאות לא לאשר את כליאתם בכלובים של התרנגולים בתעשיית הבשר

חייבים להעמיד לדין את המתעללים בתרנגולי ההודו

עגלים וטלאים מובלים לארץ במסע של זוועות בלב ים

כלובים אכזריים - לא מהכסף שלנו!

חייבים להעביר את חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות