מאבקים למען בעלי חיים

מוציאים את הכלובים מחוץ לחוק!

עגלים וטלאים מובלים לארץ במסע של זוועות בלב ים

דורשים ממשרד החקלאות לא לאשר את כליאתם בכלובים של התרנגולים בתעשיית הבשר

חייבים להעביר את חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות