נותנים שיניים לחוק צער בעלי-חיים!

אנו קוראים לממשלה להעביר את סמכויות האכיפה של חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. משרד החקלאות מזניח את אכיפת החוק עקב ניגוד עניינים – הוא מקדם את האינטרסים של התעשייה החקלאית, ומפקיר את בעלי החיים שהיא מנצלת. על מנת למנוע סבל מיותר מיצורים חפים מפשע ולהחיל בישראל לפחות תקנים מינימליים להגנת בעלי-חיים, יש לאחד את סמכויות היישום והאכיפה של החוק במשרד להגנת הסביבה.

הצטרפו ל-10,897 שכבר חתמו על העצומה

חתימה על עצומה

רקע

ועדה בין-משרדית שהקים ראש הממשלה בוחנת את נושא האחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי-חיים. הוועדה הוקמה ב-2013, וב-2015 עוגנו המלצות הביניים שלה בהחלטת הממשלה 833, המעניקה למשרד החקלאות תקופת מבחן לביצוע שורה של שינויים דרמטיים ביישום החוק, ביניהם התקנת תקנות ושיפורים באכיפה. אך משרד החקלאות נכשל במבחן, לא יישם את השינויים, והסחבת נמשכת. לאחרונה הוועדה החלה להתכנס שוב. לנוכח ההזנחה המתמשכת של חוק צער בעלי-חיים, המסקנה המתבקשת היא שיש לאחד את כל ההיבטים הקשורים בטיפול בחוק במשרד להגנת הסביבה.

רוצה לעשות עוד כדי להקל על הסבל של בעלי החיים במשקים המתועשים?

כמעט 2 מיליון משתמשים נכנסו בשנה האחרונה לאתר הצמחונות והטבעונות הישראלי כדי לקבל רעיונות לארוחות טעימות מהצומח וכדי להיות חלק מהשינוי למען בעלי החיים.