נותנים שיניים לחוק צער בעלי-חיים! | אנימלס

נותנים שיניים לחוק צער בעלי-חיים!

אנו קוראים לממשלה להעביר את סמכויות האכיפה של חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. משרד החקלאות מזניח את אכיפת החוק עקב ניגוד עניינים – הוא מקדם את האינטרסים של התעשייה החקלאית, ומפקיר את בעלי החיים שהיא מנצלת. על מנת למנוע סבל מיותר מיצורים חפים מפשע ולהחיל בישראל לפחות תקנים מינימליים להגנת בעלי-חיים, יש לאחד את סמכויות היישום והאכיפה של החוק במשרד להגנת הסביבה.

כבר חתמו!

חיתמו על העצומהרקע

בקרוב תתכנס הוועדה הבין-משרדית שהקים ראש הממשלה לבחינת האחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי-חיים. הוועדה הוקמה ב-2013, וב-2015 עוגנו המלצותיה בהחלטת הממשלה 833, המעניקה למשרד החקלאות תקופת מבחן לביצוע שורה של שינויים דרמטיים ביישום החוק, ביניהם התקנת תקנות ושיפורים באכיפה. אך בתקופה שחלפה הסחבת נמשכת. משרד החקלאות נכשל בביצוע השינויים שנדרשו בהחלטת הממשלה. ההזנחה המתמשכת של חוק צער בעלי-חיים מחייבת להסיק מסקנות ולאחד את כל ההיבטים הקשורים בטיפול בחוק במשרד להגנת הסביבה.

אנימלס
דילוג לתוכן