60 רבנים: להפסיק את המשלוחים החיים

גילוי דעת הקורא להפסקת המשלוחים החיים של עגלים וטלאים מאוסטרליה ומאירופה לפיטום ושחיטה בישראל: “אין זו דרכה של תורה ואין זה מן המוסר האנושי להתיר צער בעלי-חיים קשה כל-כך”. בין החותמים: חברי מועצת הרבנות הראשית הרב יהודה דרעי, הרב רצון ערוסי והרב שמעון אליטוב, חתני פרס ישראל הרב פרופ’ דניאל שפרבר, הרב פרופ’ אברהם שטיינברג והרב אלי סדן, וכן הרב אלישיב קנוהל זצ”ל

“טוב ה’ לכל ורחמיו על כל מעשיו” – גילוי דעת רבני על המשלוחים החיים של בעלי החיים

הזדעזענו לגלות את העובדות הקשות בנוגע לסבל הרב העובר על עגלים וכבשים, ברואי ה’, הנשלחים באניות מאוסטרליה ומאירופה כדי להישחט בישראל, בתום מסע מייסר וממושך, שעוד במהלכו מתים רבים מהם. העגלים והטלאים מובלים על פני יבשות וימים במשאיות ובאוניות צפופות ומזוהמות, מתבוססים בהפרשותיהם, מבוהלים ותשושים, וסובלים מפציעות, ממחלות וממצוקה.

גרימת סבל כה קשה לבעלי חיים רק כדי לספק תאווה לבשר טרי אינה דרכה של תורתנו הקדושה אשר חסה על בעלי החיים ואסרה לצערם, מה עוד שהבשר שמופק מבעלי חיים אלו יקר יותר מבשר טרי המיובא לארץ בקירור.

רבי יהודה הנשיא סבל במשך שלוש-עשרה שנים רק מפני שלא ריחם על עגל שהובל לשחיטה, ורק לאחר שהוכיח כי היטיב את דרכו ברחמו על גורי חולדה, פסקו ייסוריו. כמו כן ידועים דברי המדרש שלפיהם ה’ בחר במשה ובדוד לרעות את עמו לאחר שהוכיחו חמלה, דאגה ויחס אישי לצאן שעליו היו מופקדים (שמות רבה ב, ב).

נאמר בתהלים “אדם ובהמה תושיע ה'” (תהלים לו, ז) ומבאר רש”ר הירש על אתר: “לאדם ולבהמה רוצה ה’ להמציא חיים אמיתיים מלאי אושר”.

עם ישראל מצווה לחקות את מעשי ה’ ולאמץ את מידותיו, כדברי אבא שאול “מה הוא רחום וחנון, אף אתה רחום וחנון” (מסכתות קטנות, מסכת סופרים, ג, יז ועוד).

לאור כל זאת אנו מביעים את עמדתנו שאין זו דרכה של תורה ואף לא דרך המוסר האנושי הכללי להתיר צער בעלי חיים קשה כל כך שלא לצורך גמור, ושיש לחדול לחלוטין מהמשלוחים החיים של צאן ובקר בהם נגרם סבל עצום ומיותר, ובע”ה נזכה שיתקיים בנו מאמר חז”ל “כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים” (בבלי, שבת קנא ע”ב).

הרב דניאל שפרבר

"אין לי כל ספק שכל מי שרואה את התמונות הללו ייווכח שהמצב הזה הוא אסור בצורה מוחלטת לפי ההלכה. כאן מדובר בצער בעלי-חיים שאי-אפשר לתאר אותו. זה לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן, הדבר הזה הוא כל-כך מחריד, ודאי שזה אסור בצורה מוחלטת". | הרב פרופ' דניאל שפרבר הוא נשיא המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן, חתן פרס ישראל במדעי היהדות לשנת תשנ"ב. צילום: אביגיל שפרבר

הרב רצון ערוסי

"על הגורמים המוסדיים המנפיקים רישיון עסק לעסק שאינו אוכף מניעת צער בעלי-חיים, לדעת שהם שותפים לדבר עבירה חמורה וגורמים למכשול". | הרב רצון ערוסי הוא רב העיר קרית אונו וחבר מועצת הרבנות. צילום: הליכות עם ישראל, GFDL

הרב יהודה דרעי

"אין ספק שתופעה זו מנוגדת לחלוטין לרוח תורתנו הקדושה ועומדת בסתירה גמורה לכמה מצוות עשה ולא תעשה המפורשים בה, וההלכות הרבות שנמשכו מהם בתלמוד ובפוסקים". | הרב יהודה דרעי הוא רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית. צילום: יצחק בצון, CC BY-SA 3.0

הרבנים שהצטרפו לגילוי הדעת

 • הרב ד”ר אברהם מיכאל, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן
 • הרב ארנרייך שרון, ישיבת מקור חיים
 • הרב אות יוסף, בית הכנסת הצבי ישראל, ירושלים
 • הרב אלון צבי, רב העיר קיסריה
 • הרב אלטשולר יהודה, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן
 • הרב אלטשולר ישראל יהודה, מכון היכל ישראל, קרית ים
 • הרב אליטוב שמעון, רב מבשרת ציון והמועצה האזורית מטה בנימין, חבר מועצת הרבנות הראשית
 • הרב אנגלמן יהושע, רב בירושלים, פסיכותרפיסט ומוזיקאי
 • הרב ד”ר בורגנסקי חיים, רב הושעיה, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
 • הרב בורשטיין אביגדור, ישיבת משכנותיך ישראל, ירושלים
 • הרב בלאו יצחק, ראש ישיבת אורייתא
 • הרב בלום אלי, בית הכנסת רמב”ם, חיפה; מלמד תורה ב’מעלה’
 • הרב בן אילוז אמיר, ישיבת ההסדר עפולה
 • הרב גורדין עמיחי, ישיבת הר עציון; מכללת הרצוג
 • הרב דוד שמואל, רב העיר עפולה
 • הרב דרעי יהודה, רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית
 • הרב הגר משה, ראש המכינה הקדם צבאית בית יתיר
 • הרב הלוי אמיר, שליח הרבי מליובאוויטש, קהילת ‘אתחלתא’ עפולה
 • הרב וידל חיים, ישיבת אורות שאול, רעננה
 • הרב ד”ר ורהפטיג איתמר, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן (גימלאי); מכון צומת, אלון שבות (מעורכי “תחומין”); מכון משפטי ארץ, עפרה
 • הרב זלמנוביץ אפרים, רב מזכרת בתיה
 • הרב חניא יניב, פרויקט “שורש”
 • הרב טוויל יוסף, ראש ישיבת בני עקיבא מירון
 • הרב טיילור נחמיה, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן; רב קהילת “מקור חיים”, פ”ת
 • הרב ד”ר טלבי חיים, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רב קהילת “אהבת ישראל”, רחובות
 • הרב ידיד מתניה, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן
 • הרב כהן אהרון, רב היישוב יקיר; תכנית “מאמינים במשטרה”
 • הרב פרופ’ כהן יצחק, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו
 • הרב כץ אהרן, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן; מ”מ רב העיר רמת גן
 • הרב כרמל שמעיה, ישיבת הסדר נצרת עילית
 • הרב ד”ר לוביץ רונן, רב ניר עציון, נשיא נאמני תורה ועבודה
 • הרב לוי נדב, מכינה קדם צבאית חמדת
 • הרב ד”ר לוינגר ישראל מאיר, ד”ר לוטרינריה, רבה של בזל לשעבר, ומחבר האנציקלופדיה ‘מאור לכשרות’
 • הרב ד”ר מישלוב דוד, חמד
 • הרב מלכיאור מיכאל, רב קהילת “בית בויאר” בירושלים, הרב הראשי של נורווגיה
 • הרב מרצבך הלל, רב קהילה ביד בנימין
 • הרב נבנצל אביגדור, רב הרובע היהודי בירושלים העתיקה לשעבר; ר”מ בישיבת הכתל
 • הרב נויברט רונן, ממייסדי ארגון “בית הלל”
 • הרב סגל דניאל, רב היישוב אלון; מדרשת עין פרת
 • הרב סדן אלי, חתן פרס ישראל; ראש המכינה הקדם-צבאית בני דוד, עלי
 • הרב סמט ישראל, המכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר-אילן; רב הגרעין התורני בלוד
 • הרב עו”ד עובד נתנאל, רב היישוב קריית נטפים
 • הרב עוזיאל ראובן, רב היישוב טל מנשה וצפון השומרון
 • הרב פרופ’ עסיס אלי, דקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן
 • הרב ערוסי רצון, רב העיר קרית אונו; חבר מועצת הרבנות; אב”ד לדיני ממונות
 • הרב ד”ר פיקאר אריאל, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו; תוכנית בארי במכון שלום הרטמן
 • הרב ד”ר פכטר עידו, רב קהילת ישראל הצעיר בנתניה
 • הרב פרל מנחם, ראש מכון צומת (צוותי מדע ותורה), אלון שבות
 • הרב קופמן מלאכי, ראש ישיבה תיכונית “תקות יעקב” בשדה יעקב
 • הרב קורן צבי, רב קהילת כינור דוד, רעננה
 • הרב קטן יואל, ראש מכון שלמה אומן; ר”מ בישיבת שעלבים; עורך המעין
 • הרב קליין יעקב, מרצה במכללת שאנן
 • הרב קנוהל אלישיב זצ”ל, רב הקיבוץ כפר עציון
 • הרב רבינוביץ שמואל, רב הכותל המערבי
 • הרב רוזן דוד, יועץ לעניינים בין-דתיים לרבנות הראשית בישראל; המנהל הבינלאומי לעניינים בין-דתיים בוועד היהודי-אמריקני; לשעבר הרב הראשי של אירלנד
 • הרב רוזנצווייג בנימין, ישיבת רמת השרון; ממייסדי ישיבת רמת גן
 • הרב רפאל צרור משה, ראש המכון לרפואה יהודית ע”ש הרמב”ם
 • הרב פרופ’ שטיינברג אברהם, חתן פרס ישראל לספרות תורנית; מנהל היחידה לאתיקה רפואית בביה”ח שערי צדק בירושלים; עורך ראשי של האנציקלופדיה התלמודית
 • הרב שפר שלמה, רב אוניברסיטת בר-אילן
 • הרב פרופ’ שפרבר דניאל, נשיא המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן; חתן פרס ישראל במדעי היהדות לשנת תשנ”ב