ניצחון! הכנסת אישרה תקנות לאיסור כליאת התרנגולות בכלובים.
תודה לאלפי התומכים שנאבקו למען בעלי החיים.

סוף עידן הכלובים קרוב מתמיד: קוראים לח"כים לתמוך באיסור הכלובים

google logged code

_נושא_ תמיכתך {במהלך משמעותי|בצעד חשוב} למען בעלי החיים - {איסור|הפסקת} הכליאה של תרנגולות בכלובים

_תוכן_ אני פונה אליך לקראת הכרעה בסוגיה שתשפיע על חייהם של מיליוני בעלי-חיים. בקרוב, ועדת החינוך תדון בתקנות לחוק צער בעלי-חיים {בנושא התנאים שבהם מוחזקות תרנגולות בתעשיית הביצים|לגבי התנאים בלולים של תעשיית הביצים|לקביעת התנאים להחזקת תרנגולות בתעשיית הביצים}.

{טיוטת התקנות שפורסמה להערות הציבור חתרה|טיוטת התקנות שפורסמה להערות הציבור הציעה|המתווה של התקנות שפורסמו להערות הציבור הציע} לאסור בהדרגה על כליאת תרנגולות בכלובים, אך לטיוטה שהוגשה לוועדת החינוך נוספו סעיפים שמאפשרים כליאת תרנגולות בכלובים. בתעשיית הביצים בישראל כ-10 מיליון תרנגולות, {ורובן המכריע|וכמעט כולן|שרובן} כלואות בכלובים. תרנגולת בכלוב לעולם לא {זוכה|תזכה|תוכל} לדרוך על {אדמה|קרקע|הקרקע} ולהתהלך, ורצפת הרשת פוצעת את רגליה. הכלובים שוללים ממנה {התנהגויות טבעיות חיוניות|כל התנהגות טבעית|צרכים טבעיים בסיסיים}: לנקר בקרקע, להתעופף, להתפלש בחול ולנקות את נוצותיה. לפי סקר גיאוקרטוגרפיה, 89% מהישראלים תומכים בחקיקה לאיסור הכלובים.

18 מדינות {החליטו לאסור|הוציאו מחוץ לחוק|אסרו} {את כל סוגי הכלובים|כליאת תרנגולות בכלובים|את הכלובים האכזריים}, והגיע הזמן שישראל תצטרף למגמה. {הנושא חשוב לי ואודה לתמיכתך|אני ואזרחים רבים נודה לתמיכתך|אעריך מאוד את תמיכתך} באיסור מוחלט של הכלובים, תוך קיצור תקופת המעבר {ליישום המהלך|להשלמת המהלך|לכניסת המהלך לתוקף}.

_נושא_ תמיכתך {במהלך משמעותי|בצעד חשוב} למען מיליוני בעלי חיים
_תוכן_ ועדת החינוך תדון בקרוב בתקנות צער בעלי-חיים {שאמורות|שנועדו} לשים סוף לכליאת תרנגולות בכלובים שנאסרו לשימוש במדינות מתקדמות, אך כוללות סעיפים המאפשרים כלובים שיש לתקן. 89% מהישראלים תומכים באיסור הכלובים. אודה למעורבותך. 

עתידם של מיליוני בעלי חיים קרוב להכרעה!

שלחו מייל לחברי ועדת החינוך של הכנסת, שדנה בתקנות לחוק צער בעלי-חיים בנושא תנאי ההחזקה של תרנגולות בתעשיית הביצים, ובקשו מהם לתמוך באיסור הכליאה של תרנגולות בכלובים אכזריים.

תוכן ההודעה (בהקלקה על משלוח תוכלו לשכתב למילים שלכם):

 מיילים נשלחו. בואו נגיע ל-30,000!

שלחו מייל בקליק לחברי הוועדה: