25 שנה לחוק צער בעלי-חיים – דורשים שינוי!

google logged code

_נושא_ עמדתכם בעניין הגנת בעלי-חיים
_תוכן_ {בבחירות הקרובות אשקול להצביע למפלגתכם|עמדותי קרובות למפלגתכם ואשקול להצביע לה}. השיקולים שלי כוללים {סוגיות מדיניות וכלכליות|נושאים מדיניים וכלכליים}, אך גם נושאים חברתיים, ונושא החשוב לי במיוחד - הגנת בעלי-חיים.
רציתי לשאול על עמדתכם בנושא:
האם תתמכו בחקיקה להפסקת המשלוחים החיים? עגלים וטלאים מובלים לישראל באוניות צפופות, מכוסים בהפרשות ובזוהמה. סקר הראה ש-86% מהציבור תומכים בהפסקת המשלוחים. 60 רבנים קראו להפסקת ההתעללות ועצומה של 245 משפטנים קבעה שהמשלוחים מנוגדים לחוק צער בעלי-חיים.
האם תפעלו לאיסור כליאת תרנגולות בכלובים צפופים שנאסרו במדינות מתקדמות, בהם הן לא יכולות לדרוך על אדמה או לפרוש כנף?
{משרד החקלאות מזניח את יישום חוק צער בעלי-חיים בגלל ניגוד עניינים. האם תתמכו בהעברת הסמכויות לחוק למשרד להגנת הסביבה?|משרד החקלאות מזניח את יישום חוק צער בעלי-חיים בשל ניגוד עניינים. האם תתמכו בהעברת האחריות לחוק למשרד להגנת הסביבה?|משרד החקלאות לא אוכף את חוק צער בעלי-חיים בגלל ניגוד עניינים. האם תתמכו בהעברת הסמכויות לחוק למשרד להגנת הסביבה?|משרד החקלאות לא מיישם את חוק צער בעלי-חיים עקב ניגוד עניינים. האם תתמכו בהעברת הסמכויות לחוק למשרד להגנת הסביבה?}
האם תתמכו באיסור מכירת פרוות?
אודה לתשובתכם.

_נושא_ עמדתכם בעניין הגנת בעלי-חיים
_תוכן_ שלום,
לקראת הבחירות, רציתי לשאול מה עמדתכם בעניין הגנת בע"ח:
האם {תפעלו ל|תתמכו ב}הפסקת המשלוחים החיים של עגלים וטלאים מאוסטרליה ומאירופה, המובלים באניות צפופות ומזוהמות?
האם {תפעלו ל|תתמכו ב}איסור מכירת פרוות?
האם {תפעלו ל|תתמכו ב}איסור כליאת תרנגולות בכלובים?

הגיע הזמן ליישם את חוק צער בעלי-חיים!

דו"ח אנימלס ממליץ על צעדים חיוניים לשיפור ההגנה על בעלי החיים. שלחו מייל לראשי המפלגות שאתם שוקלים להצביע להן וקראו להם להתחייב לשינוי

תוכן ההודעה:

מיילים נשלחו. בואו נגיע ל-55,000!

שלחו מייל בקליק למנהיגים - סמנו את המפלגות שאתם שוקלים להצביע להן: